1. Newsletter

1. Newsletter

В момента устойчивостта е гореща тема във всички европейски и неевропейски страни. Опитът и резултатите от изследванията потвърдиха, че учениците, учителите и гражданите нямат достатъчно развита информираност за изменението на климата, нито за това как да пестят...