В периода 23-24 октомври 2023 участвахме в четвъртата международна проектна среща, която се проведе в Педагогическия факултет на Западно чешкия университет в Пилзен. Целите на срещата включваха разработването на материали за учениците, обсъждане на методическото ръководство и създаването на обучителен курс за учители. Нашите партньори от университета бяха отлични домакини, успяхме да свършим много креативна работа, докато в същото време се забавлявахме.

Какво успяхме да реализираме по проекта?

 В края сми на първата година от изпълнението на проекта и можем да отбележим добър старт с първия продукт – материали за ученици по темата за устойчивост, екологично образование и здравословно хранене. Първите четири урока от всяка концепция видяха бял свят, съдържание, цвят, дизайн и ние сме изключително доволни от това. Обединихме се около работата по ръководството с методически указания за учители, как ще апробираме постиженията на учениците в проекта, както и разработихме структурата на курса за обучение на учители

Изпробвахме първите уроци в клас и сме щастливи, че учениците наистина се интересуват от темата. Например, те научиха как да си направят Йо-йо от пластмасови капачки, реализирайки идеята за рециклиране на материали, както и размишляват относно покупките на здравословни храни в магазините.

Какво ни предстои в близко бъдеще.

Разработването на още обучителни материали за ученици – още шест урока по темата „Околна среда“ и шест урока по темата „Здравословно хранене“. На по-късен етап, ще започнем пилотирането им с учениците и последните корекции на финализираните материали. Да видиш готови, „цветни“ занимания за ученици е наистина страхотно чувство, стискайте палци! 🙂

Къде да ни намерите?

Допълнителна и актуална информация за проекта Innovative Steps можете да откриете на нашия уебсайт и във Фейсбук страницата:

Повече информация:

https://innovativesteps.expolpedagogika.sk

https://facebook.com/InnovativeSusTainabilityEducation