h

ЗА ПРОЕКТА

Темата За устойчивото развитие е актуална във всички европейски и неевропейски страни. Опитът и резултатите от изследванията потвърждават, че учениците, учителите и гражданите не са достатъчно осведомени за изменението на климата, нямат достатъчно знания за това как да пестят ресурси, как да намалят потреблението на енергия, как да вземат решения за устойчиви храни, как да изграждат критично мислене и граждански компетентности в общностите.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Усилията ни ще бъдат насочени към разработването на цялостен инструментариум, който ще включва четири резултата от проекта.

Партньори

По проекта си сътрудничат партньори от три европейски държави – Словакия, Чехия и България. Университет с международна репутация, гражданско сдружение, три начални училища и две известни издателства ще предоставят висококачествени материали по темата за устойчивостта, насочени главно към подпомагане на учениците и учителите от началния етап на средното образование.

v

Новини

Проектът Innovative STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools) стартира успешно на 1 ноември 2022 г., а първата международна среща на партньорите по проекта се проведе онлайн на 23 ноември. Ще ви държим в течение за напредъка и резултатите от него.

Newsletter

Nenechajte si újsť žiadne novinky a prihláste sa na odber.