Partneri

Основно училище „Ян Паларик“, Майчихов

Основното училище „Ян Паларик“ е модерно училище и е основано през 1964 г. Училището има 13 класа, 4 училищни клуба, 215 ученици, 27 учители (15 учители, 4 възпитатели, училищен психолог, учител по специално образование и асистенти). В допълнение към езиците и спорта, той се фокусира и върху информатизацията и образованието чрез дигитални технологии, за да подпомогне трансформацията на училищата за 21 век.

Във всеки предмет като междупредметна тема е включен акцент от екологичното образование. В двора на училището има малък горски парк, градина и частично изградена класна стая сред природата, която също служи за екологично обучение на децата. В темата за околната среда си сътрудничим с репортери в търсенето на екологични проблеми (международна програма Young Reporters for the Environment – YRE). Успяхме да премахнем две депа за битови отпадъци. Също така си сътрудничим с организацията с нестопанска цел Център за екологични дейности в Тренчин и с организацията с нестопанска цел Център за етично и екологично образование Živica.

Нашите проекти:

Да подарим здравеот градината, природата и региона“, след това „Енергия в контекст“, „Е-отпадъци – въздействие“, „Еко аларма, проект Обект(ив) 21 или Млади репортери за гражданско общество, проект „От полето до чинията“, „Тайната на вода“ и проектът „Panasonic Kids“, който представихме в японския град Киото заедно с тридесет и три страни по света.

Ние организираме:

Дни на общността под името „Less waste –кампания за по-малко отпадъци“, „Яжте отговорно“, „E-waste“, „Food Change“, последвано от събиране на хартия, засаждане на дървета и храсти, приготвяне на здравословна храна и екскурзии във фермата.

Ние участваме в:

Национални и световни състезания – два пъти станахме абсолютни победители в журналистическата статия „Change is Coming: Кутии за храна за многократна употреба и атразин в питейната вода“; „Най-голямото богатство на Словакия в опасност“, бяхме в европейското състезание SciChallenge, на общословашката конференция за екологично образование, и участваме в работилници на Зелено училище.

Основно училище, Пилзен

Училището се намира в центъра на имението Винице и има достъп без бариери. От учебната 2008/2009 г. училището има и двете степени на обучение. То е единственото училище на това място и изпълнява ролята на културен, социален и образователен център. В близост до училището има гора, която благодарение на стратегическото си местоположение предлага възможности за преподаване на предмети по природни науки. Външната база на училището включва също голяма градина с дървета, зона с пейки за обучение на открито и модерна изкуствена тревна площ, която е на разположение за спортни и развлекателни дейности на учениците и обществеността.

Капацитетът на училището е 750 ученици, сегашният им брой е 525, а капацитетът на детската градина е 104 деца.

Преподаваме в 28 класни стаи, лаборатории и специализирани кабинети, които се използват за преподаване на физика, химия, информатика, практикум и музикално образование. Оборудването им отговаря на специалността и има за цел да развие практическите умения на учениците.

РААБЕ България

РААБЕ България, основано през 1996 г., е едно от най-динамично развиващите се издателства на българския пазар през последните 25 години. Специализирана е в издаването на професионална и методическа литература в областта на образованието и същевременно предлага широка гама от повече от 40 информационни продукта – помагала със сменяеми страници, самостоятелни издания, тематични поредици, компактдискове и онлайн издания.

Заедно с Raabe Slovakia е и дъщерно дружество на германската холдингова компания Klett Lernen und Information GmbH, която е част от най-голямата издателска група Klett – един от най-големите доставчици на образователни услуги и ресурси в Европа с повече от 80 компании, разположени в 17 европейски страни. RAABE България разполага с екип от 20 висококвалифицирани професионалисти в различни области като изследователи, автори, редактори, организатори и мениджъри на събития, IT специалисти, специалисти по онлайн маркетинг. Поддържа надеждни контакти с повече от 70% от всички училища в цялата страна, както и с всички регионални структури на Министерството на образованието и науката.

Основните дейности и постижения на нашия екип са информационни продукти и обучителни програми, които включват повече от 200 теми за учители и повече от 50 теми за директори и училищни управленски екипи; повече от 5000 успешно проведени обучителни семинара за училища; повече от 50 000 обучени учители по различни теми, фокусирани върху специфични нужди за по-нататъшно развитие.

Предоставяме практически съвети и консултации на фирми. Фирмата е сертифицирана в съответствие със стандартите за система за управление ISO EN ISO 9001:2008.

Нашите проекти Еразъм+:

 • през 2018 г. успешно завършихме проекта за стратегическо партньорство в областта на ПОО с фокус върху инженерния, металообработващия и металургичния сектор (3MVET)
 • през 2017 г. участвахме като партньор в KA проект за висше образование DYNAMIC в секторите Innovation & Smart Specialization. Приключихме договор, възложен от Министерството на образованието на България, за разработване, тестване и интегриране на програма за кариерно ориентиране на ученици
 • в момента сме координатор на проект „Трансформация на професионалното образование и обучение в строителството – иновативни материали за сгради и енергийна ефективност“ (BEE-VET)

Средно училище № 68 „Академик Никола Обрешков“, София

Средно училище № 68 е основано през 1987 г. и към настоящия момент обучава над 2100 ученици. Училището носи името на видния български математик академик Никола Обрешков. От средата на 90-те години на миналия век училището работи по собствена уникална учебна програма за шестгодишно обучение след 7. клас, която съчетава едногодишно интензивно изучаване на английски език и специализирано обучение по математика, биология и химия в гимназиално ниво. През 1996 г. училището сключва споразумение за сътрудничество с японското посолство. Японски учители преподават информатика и информационни технологии на английски език. Възпитаниците на училището се реализират успешно в най-престижните университети в страната и в чужбина.

От 1999 г. училището приема ученици от първи клас в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и учебна програма „Религия“ в начален етап. От 2006 г. въведохме и подготвителна предучилищна група. Участваме в програмите на Джуниър Ачийвмънт с първия клас от технологичния профил „Предприемачество и бизнес“.

Училището предлага разширено изучаване на изобразително изкуство. Учебната програма обхваща области като архитектура; инженерство; изобразително и пластично изкуство; печатни и онлайн издания – списания, вестници, уебсайтове; реклама – създаване на видеоклипове, брошури, презентации, банери; индустрия и марки – проектиране на фирмени лога, етикети, опаковки; мода и дизайн; мебели; автомобилостроене.

От 2019 г. приемаме ученици от 8. клас в още една нова паралелка – „Софтуер и хардуер“ с разширено изучаване на английски език. В обучението по английски език използваме учебни системи на Cambridge University Press и информационни технологии. В първия гимназиален етап учениците изучават разширено математика, втори чужд език и изкуство.

Професионалистите в профил „Хуманитарен“ подготвят учениците за награди в градски, регионални и национални конкурси. В областта на спорта училището предлага секции и клубове по тенис, волейбол, баскетбол, футбол, масов спорт със специализирани занимания по лечебна гимнастика.

Настояще и бъдеще

Днес училището разполага с два компютърни кабинета с постоянен достъп до интернет, wi-fi мрежа с високоскоростен интернет, мултимедия във всички класни стаи, кабинет по физика, химия и биология, кабинет по изобразително изкуство с ателие по керамика, кабинет по религия със стенописи и витражи, плувен басейн, два физкултурни салона, богата библиотека, логопедичен кабинет, просторна аудитория, ученическо кафене и няколко спортни площадки в двора.

Около 70% от нашите учители притежават квалификации от първо, второ и трето ниво. Някои от тях са автори на учебници, учебни помагала и участват в екипи за разработване на учебни програми. Учениците участват в проекти, изложби, състезания и олимпиади под ръководството на учителите.

Нашето училище е член на „Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“ от 2018 г. и вече е получило сертификат за „най-активно училище през 2018 г. сред новите училища-членове“.

Нашите проекти:

 • 2001-2003 г. – „Интеграция на ромското население“ в рамките на програма „Фар“;
 • 2001-2002 г. – „Училищни патрули“ за пътна безопасност;
 • 2002-2003 г. – „Стълба“ на фондация „Плащеницата на Дева Мария“;
 • 2004-2006 г. – международен проект „Пътуване към XXI век чрез приказки и легенди“ с партньорски училища от Полша, Кипър и Литва. За този проект училището получи „Сертификат за най-добро изпълнение на проект в рамките на програма „Сократ“ от Центъра за развитие на човешките ресурси.
 • 2008-2009 г. – „С приятели творим“, по направление „Да направим училището по-привлекателно за младите хора“ с училище-партньор – 2. Основно училище „Гоце Делчев“ от гр. 2.
 • 2002-2012 г. „Делото на патриарх Евтимий“ – Фондация на Светия български патриарх Евтимий
 • Проект „Успех“
 • Проект „Твоят час
 • 2018 г. – проект на Столична община „Изграждане на интерактивна площадка по пътна безопасност“
 • 2018 г. – „Предприемчиви учители“ – пилотен проект на Столична община
 • 2017-2019 г. – „Детска полицейска академия“
 • 2017-2019 г. – проект „Ключът към училище без страх“ на Фондация „Асоциация Анимус“. Проектът е съфинансиран от фондация OAK, Швейцария.
 • 2019 г. – проект „Насърчаване на успеха“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

ЕКСПОЛ ПЕДАГОГИКА ЕООД

EXPOL PEDAGOGIKA (наричано по-нататък „Експол“) е професионално издателство, работещо в областта на образованието и обучението. Тя е част от Klett Group, със седалище в Щутгарт, Германия. Klett Group е една от водещите компании, фокусирани върху образованието в Европа.

Експол е основана през февруари 1997 г. като издател на учебници. Той е един от най-големите издатели на учебници в Словашката република от 25 години. В портфолиото си има повече от 2250 заглавия, учебници и учебни тетрадки с клауза за одобрение на Министерството на образованието, предназначени за начални училища, училища за деца със специални потребности, средни професионални училища и гимназии.

Чрез държавни инвестиции в държавни училища, Експол в момента има 11% от пазара на основни училища, 94% от пазара на училища за деца със специални образователни потребности, 58% от пазара на средните училища и 28% от пазара на професоналните средни училища.

Експол изготвя и помощни учебни материали – методика за учители към отделни учебници. От 2017 г. Експол организира образователни семинари за учители, насочени към работа с индивидуални учебници и помощни материали. По време на пандемията от COVID Експол започна да подготвя уебинари, подкасти и онлайн обучителни програми за учители, които се превърнаха в нови продукти в нашето портфолио от услуги.

Всяка година Експол сключва годишни договори с Министерството на образованието и годишно изпраща средно по 172 000 учебника за отделните училища.

В момента разполага с 6-ма щатни служители, широка база от външни сътрудници, експерти в областта на възпитанието и образованието. Външните сътрудници са предимно експерти по конкретни теми с дългогодишен опит и авторитет в тази област.

Експол има опит с проекти по Еразъм + като координатор и партньор:

 • проектът STARS (Успешно преподаване на астрономия в училищата) 2017 – 2020 г., който беше насочен към подпомагане на учителите по астрономия в прогимназиалното образование чрез иновативни материали. Резултатът от проекта е методическо ръководство за учители, програма за обучение на учители, онлайн платформа и концепция за астрономическа образователна програма.
 • проектът LIRE (Language Interpretation through Reading) 2020-2022 г., който предостави практически примери за планове на уроци, съвети и дейности за работа с опростени версии на градирани четци на английски език.

Проект BEEVET 2019 – интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство за ученици от гимназиалния етап на средното образование.

Словашка обезитологична асоциация (SOA)

Словашката обезитологична асоциация (SOA) е гражданско сдружение от 2019 г. Основната й задача е да образова обществеността и експертите в областта на здравето и храненето и да събира лекари и здравни специалисти, занимаващи се с управление на затлъстяването и изследвания. SOA представя, публикува и популяризира инициативи и становища относно образованието в областта на обезитологията, по научни и етични въпроси в областта на обезитологията, относно най-добрите диагностични, терапевтични и научни процедури. Информира своите членове за най-новите диагностични и терапевтични процедури, сътрудничи с научни и медицински организации в Словакия и чужбина, подпомага взаимното сътрудничество и обмена на експерти.

Организираме:

 • Втори конгрес на SOA и 18-ти Словашки дни на затлъстяването (10/2020) с международно участие
 • Световни дни за борба със затлъстяването (03/2021 г.), които включват онлайн събитието „Словашки дни за борба със затлъстяването“.
 • Лекции на професионални конгреси Diabetes EDUC, Конгрес по вътрешни болести, Конгресни дни по практическа обезитология и метаболитен синдром, DIA конгрес
 • Pro Nutri Score Alliance – ново цветно етикетиране на хранителните стойности на 5 нива върху опаковките на храните
 • Разработване на официален документ за Министерството на здравеопазването на Словашката република, озаглавен: „Стандартна диагностична и терапевтична процедура за комплексно лечение на наднормено тегло/затлъстяване в зряла възраст“ (2021 г.)

Проекти:

 • Възпитание на децата в училищна възраст за здравословен начин на живот/Превенция на затлъстяването „Игра-пълна със здравословен живот
 • Подкрепа за консумация на сладководна риба при деца – Проект „Яденето на риба не е грешка!“
 • Международен проект „Плодове и зеленчуци – витамини в SMART форма“ с научни изследвания и участието на 5 държави

Проект „Живей позитивно

Педагогически факултет на Западнобохемския университет в Пилзен

Факултетът има солидни позиции в областта на висшето образование в Чешката република и в цяла Европа. Почти 14 000 студенти могат да избират от редовни и комбинирани бакалавърски, магистърски и докторски програми. Предлага широка гама от програми за учене през целия живот.

Целите на Педагогическия факултет са:

 • да прилага учебни програми, които отговарят на променящите се изисквания на обществото
 • развиване на ученето през целия живот
 • подпомагане на научни, технически и хуманитарни иновации, приложими в ежедневието
 • планиране и осъществяване на взаимноизгодно и творческо партньорство с публичния и частния сектор на регионално, национално, но също така и на европейско, и световно ниво
 • да подготви младите хора за кариери, които носят успех и удовлетворение, да служат на региона и обществото и да подкрепят предприемачеството и предприемаческите дейности

Педагогическият факултет има 160 служители и 2500 студенти във всички учебни програми. Във факултета се провеждат фундаментални и приложни изследователски дейности, пряко свързани с иновациите и трансфера на знания. Един от ключовите департаменти е департамента по математика, физика и образователни технологии, който основно се фокусира върху обучението на бъдещи учители в областта на технологичното образование за началните училища. Осъществява дейности в областта на: основи на електроинженерството и електрониката, както и тяхната история, приложение на конструктивната геометрия, механично инженерство, автоматизация и кибернетика, управление на отпадъците, образователни и информационни технологии. Департаментът участва в множество проекти и си сътрудничи с експерти от чужбина.

Последният реализиран проект от департамента по математика, физика и техническо образование е „Подкрепа за развитие на дигиталната грамотност“.

Newsletter