h

O projektu

Udržitelnost je v současné době aktuálním tématem ve všech evropských i mimoevropských zemích. Zkušenosti a výsledky výzkumů potvrdily, že studenti, učitelé a občané nemají dostatečně rozvinuté povědomí o změně klimatu, nevědí jak šetřit zdroje, jak snižovat spotřebu energie, jak se rozhodovat o udržitelných potravinách, jak budovat kritické myšlení a občanské kompetence v komunitách.

Cíle projektu

Naše úsilí se zaměří na vytvoření komplexního souboru nástrojů, který bude obsahovat čtyři výstupy projektu.

Partneři

Na projektu spolupracují partneři ze tří evropských zemí – Slovenska, České republiky a Bulharska. Univerzita s mezinárodním renomé, občanské sdružení, tři základní školy a dvě renomovaná nakladatelství poskytnou kvalitní výstupy v oblasti témy Udržitelnosti, zaměřené především na podporu studentů a učitelů nižšího sekundárního vzdělávání.
w

Aktuality

Projekt Innovative STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools) byl úspěšně zahájen 1. listopadu 2022 a 23. listopadu proběhlo 1. mezinárodní setkání partnerů projektu online. O jeho průběhu a výsledcích vás budeme informovat.

Newsletter

Nenechte si ujít žádné novinky a přihlaste se k odběru