h

O projekte

V súčasnosti je Udržateľnosť horúcou témou vo všetkých európskych aj mimoeurópskych krajinách. Skúsenosti a výsledky výskumov potvrdili, že študenti, učitelia i občania nemajú dostatočne vybudované povedomie o klimatických zmenách, ani o tom ako šetriť zdroje, ako znižovať spotrebu energie, ako sa rozhodovať pre udržateľné potraviny, ako budovať kritické myslenie a občianske kompetencie v komunitách.

Ciele projektu

Naše úsilie sa sústredí na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude zahŕňať štyri výstupy projektu.

Partneri

Na projekte spolupracujú partneri z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a Bulharska. Univerzita s medzinárodnou povesťou, občianske združenie, tri základné školy a dve renomované vydavateľstvá zabezpečia kvalitné výstupy v oblasti témy Udržateľnosti, zamerané hlavne na podporu študentov a vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania.

v

Aktuality

Projekt Innovative STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools) sme úspešne odštartovali 1. novembra 2022 a 23. novembra sa on-line formou uskutočnilo 1. medzinárodné stretnutie partnerov projektu. O jeho priebehu a výsledkoch vás budeme informovať.

Newsletter

Nenechajte si újsť žiadne novinky a prihláste sa na odber.