3. Newsletter

3. Newsletter

На 25 и 26 април 2024 г. участвахме в петата мултинационална проектна среща при нашите партньори РААБЕ в София, България. По проекта беше организирана вечеря от нашите домакини, след което на сутринта всички се събрахме на среща. Главната ни цел бяха довършителните...
2. Newsletter

2. Newsletter

В периода 23-24 октомври 2023 участвахме в четвъртата международна проектна среща, която се проведе в Педагогическия факултет на Западно чешкия университет в Пилзен. Целите на срещата включваха разработването на материали за учениците, обсъждане на методическото...
1. Newsletter

1. Newsletter

В момента устойчивостта е гореща тема във всички европейски и неевропейски страни. Опитът и резултатите от изследванията потвърдиха, че учениците, учителите и гражданите нямат достатъчно развита информираност за изменението на климата, нито за това как да пестят...