3. Newsletter

3. Newsletter

V termíne 25. a  26. októbra 2024 sme sa zúčastnili na piatom nadnárodnom projektovom stretnutí, u našich partnerov Raabe v Sofii, v Bulharsku. Po projektovej večeri sme pokračovali projektovým stretnutím. Cieľom stretnutia bolo dokončenie materiálov pre študentov...
2. Newsletter

2. Newsletter

V termíne 23. a  24. októbra 2023 sme sa zúčastnili na štvrtom nadnárodnom projektovom stretnutí, na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. Začali sme projektovou večerou a pokračovali sme projektovým stretnutím. Cieľom stretnutia bol rozvoj materiálov...
1. Newsletter

1. Newsletter

V súčasnosti je Udržateľnosť horúcou témou vo všetkých európskych aj mimoeurópskych krajinách. Skúsenosti a výsledky výskumov potvrdili, že študenti, učitelia i občania nemajú dostatočne vybudované povedomie o klimatických zmenách, ani o tom ako šetriť zdroje, ako...