1. Newsletter

1. Newsletter

V současnosti je Udržitelnost horkým tématem ve všech evropských i mimoevropských zemích. Zkušenosti a výsledky výzkumů potvrdily, že studenti, učitelé i občané nemají dostatečně vybudované povědomí o klimatických změnách, ani o tom, jak šetřit zdroje, jak snižovat...