3. Newsletter

3. Newsletter

Ve dnech 25. a 26. října 2024 jsme se zúčastnili pátého mezinárodního projektového setkání u našeho partnera Raabe v Sofii v Bulharsku. Po projektové večeři jsme pokračovali v projektovém setkání. Cílem setkání byla finalizace materiálů pro studenty – jejich...
2. Newsletter

2. Newsletter

Ve dnech 23. a 24. října 2023 proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu již čtvrté mezinárodní setkání. Zahájení u večeře následovalo druhý den jednání, jehož cílem bylo vyvinout studijní materiály, probrat metodickou...
1. Newsletter

1. Newsletter

V současnosti je Udržitelnost horkým tématem ve všech evropských i mimoevropských zemích. Zkušenosti a výsledky výzkumů potvrdily, že studenti, učitelé i občané nemají dostatečně vybudované povědomí o klimatických změnách, ani o tom, jak šetřit zdroje, jak snižovat...