Cíle projektu

Naše úsilí se zaměří na vytvoření komplexního souboru nástrojů, který bude obsahovat čtyři výstupy projektu. Spolupráce mezi univerzitami, základními školami a vydavateli přispěje nejen k vysoké kvalitě výstupů, ale také zajistí, že cílové skupiny budou mít k dispozici zdroje, které jsou důkladně otestovány a vyhodnoceny, aby byla zajištěna jejich maximální použitelnost, užitečnost a potenciál dalšího využití.

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity budou implementovány ve čtyřech pracovních balíčcích (WP), které se věnují koordinaci, komunikaci, monitorování, hodnocení a rizikům.

Během 34 měsíců trvání projektu Innovative Steps (Innovative SusTainability Education for Pro-sperous Schools) budeme pracovat na následujících intelektuálních výstupech:

• Pracovní balíček 1 (WP1) – Řízení a kontrola rozpočtu
• Pracovní balíček 2 (WP2) – Návrh, vývoj a používání programu na platformě vzdělávání o udržitelnosti
• Pracovní balíček 3 (WP3) – Návrh a vývoj kurzu pro učitele a instituce připravující učitele
• Pracovní balíček 4 (WP4) – Realizace a kampaň na sdílení a propagaci projektu

Další výstupy:

• 150 studentů na nižším sekundárním stupni, 15 učitelů a 2 500 klíčových zúčastněných stran (nejen během trvání projektu, ale i po jeho skončení)
• posílení klíčových kompetencí (osobnostních, sociálních, vzdělávacích, pedagogických a občanských kompetencí)
• profesní rozvoj, úroveň informovanosti, kvalita a relevance školního vzdělávání, budování myšlení udržitelnosti
• program vzdělávání učitelů, který se zaměřuje spíše na didaktickou stránku
• strategie pro školení učitelů při realizaci projektu v oblasti vzdělávání pro udržitelnost
• otevřený vzdělávací zdroj, který umožní online a interaktivní vzdělávání učitelů a vzděláva-cích institucí
• užitečné referenční materiály pro školitele a učitele, kteří si chtějí rozšířit své znalosti

Newsletter