V současnosti je Udržitelnost horkým tématem ve všech evropských i mimoevropských zemích. Zkušenosti a výsledky výzkumů potvrdily, že studenti, učitelé i občané nemají dostatečně vybudované povědomí o klimatických změnách, ani o tom, jak šetřit zdroje, jak snižovat spotřebu energie, jak se rozhodovat pro udržitelné potraviny, jak budovat kritické myšlení a občanské kompetence v komunitách. To znamená, že ačkoli víme o těchto problémech, nezabýváme se jimi dostatečně a začít by se mělo se vzděláváním již na základních školách. Stejná situace je v Čechách i Bulharsku.

Ke zmírnění tohoto rozdílu, od 1. listopadu 2022 Základní škola Jana Palárika v Majcichově v partnerství s dalšími partnery začala realizovat mezinárodní projekt Innovative STEPS- Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools. Projekt se zaměřuje hlavně na podporu vyučujících nižšího sekundárního vzdělávání v oblasti Udržitelnosti.

Cílem našeho projektu je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi o tom, jak na hodinách vyučovat VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNOSTI pomocí inovativních vzdělávacích přístupů, rozvíjet kompetence učitelů a studentů v různých sektorech souvisejících s udržitelností, obohatit mezi předmětové (interdisciplinární) vzdělávání na nižším reflektovat sebe sama, efektivně spravovat informace, zůstat odolný, vyrovnat se s nejistotou a složitostí, podporovat svou fyzickou a emocionální pohodu, vytvářet občanské kompetence a kritické myšlení.

Cílovou skupinou projektu Innovative STEPS jsou hlavně vyučující nižšího sekundárního vzdělávání. Projekt je rovněž zaměřen na vedení škol a jiných učitelských profesí na Slovensku, v Bulharsku a České republice, na žáky ve věku 10 – 15 let.

Jaké jsou plánované výstupy projektu?

 • soubor materiálů pro studenty
 • soubor materiálů pro učitele – metodická příručka k výuce téma Udržitelnosti
 • praktické výukové workshopy pro učitele a instituce, které se zabývají vzděláváním učitelů – vzdělávací program pro učitele,
 • on-line platforma jako volně přístupný interaktivní nástroj pro učitele

Kdo jsou partneři projektu?

 • Základní škola Jana Palárika Majcichov
 • Základní škola Plzeň
 • Raabe Bulgaria
 • 68 Střední škola Akad. Nikola Obreshkovova, Sofie
 • EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
 • Slovenská obezitologická asociace (SOA)
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)

Do projektu se zapojili noví partneři. V projektu Innovative Steps došlo k nezbytné změně – nahrazení jednoho projektového partnera z Bulharska. Základní škola Bulgarsko shkolo opustila projekt a byla nahrazena a školou 68. střední škola akad. Nikolaje Obreškovova v Sofii od 1. února 2022. Těšíme se na další spolupráci!

1. virtuální setkání partnerů projektu
23. listopadu 2022 se on-line formou uskutečnilo 1. mezinárodní setkání partnerů projektu Innovative STEPS. Koordinátorem a organizátorem partnerského setkání byla ZŠ J. Palárika v Majcichově (SK). Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu Innovative STEPS ze Slovenska, Česka a Bulharska. Obsahem setkání bylo představení jednotlivých partnerů, prezentace projektu a seznámení se s projektovou dokumentací a pravidly financování, zahájení práce na 1. intelektuálním výstupu (návrh struktury a obsahu).

2. nadnárodní setkání partnerů projektu

Celodenní setkání proběhlo 14. a 15. prosince 2022 v Expol Pedagogika, v Bratislavě. Účastníky byli zástupci všech partnerů. Cílem setkání bylo spuštění implementační fáze, diskuse o Pracovním balíčku 2, všeobecná diskuse a brainstorming o obsahu a tématech, návrh struktury a obsahu pro vytvoření inovativního mezi předmětového zdroje pro studenty na nižší sekundární úrovni – ISCED 2), definování odpovědností všech partnerů na další období (matice kompetencí), návrh souboru materiálů pro studenty a učitele, monitorování kroků od úplného začátku, určení pracovních týmů, fungování Disku Google, nastavení komunikace.

Hlavní obsahová témata, na kterých budeme pracovat v týmech jsou ve 2 oblastech. Zdravá výživa: vyvážená strava, jídlo venku, pitný režim, ovoce a zelenina, porce zdravého jídla, rizika nevhodného stravování, pohyb, energie, hygiena potravin, nebezpečné látky v potravinách. Environmentální výchova: mé životní prostředí, přeměny životního prostředí, ekosystém, potravní řetězce, environmentální problémy, okolí školy, environmentální právo, přírodní zdroje, koloběh látek v přírodě, výzkum v přírodě- jak mohu já chránit životní prostředí, podnikání z pohledu ekologie, role státu při ochraně přírody.

Co jsme zatím v projektu udělali?

Na konci roku 2022 partneři na Slovensku, v Čechách a Bulharsku vytvořili týmy. Na základě společné diskuse, univerzita v Čechách, Obezitologická společnost na Slovensku a vydavatelství Expol – Raabe připravili návrh (formát, strukturu a tematické oblasti) prvního intelektuálního výstupu WP2 konceptu – aktivit pro studenty. Od března 2023 pracují partneři na vývoji pracovních sešitů pro studenty, na téma Udržitelnosti, pod pracovním názvem – Zdravá výživa a Enviro.

Co plánujeme v projektu dále?

V následujícím období se připravujeme na 3. nadnárodní setkání, které se bude konat v online prostoru přes platformu ZOOM. Na setkání partneři z univerzit představí všem partnerům první verzi vytvořených pracovních sešitů pro žáky WP 2. Bude se diskutovat o plánu pilotování na základních školách. Partneři se dohodnou na vývoji 2. intelektuálního výstupu WP3 – praktické výukové workshopy a metodika pro učitele. Během jara 2023 budou partnerské školy v jednotlivých zemích testovat a hodnotit metodické materiály v praxi. Na základě jejich návrhů a komentářů připravíme finální verzi 1. intelektuálního výstupu.

Kde nás můžete najít?

Více informací o projektu Innovative Steps ao tom, co se v současnosti děje, naleznete na naší oficiální webové stránce a na našem facebookovém profilu:

Více info:


https://innovativesteps.expolpedagogika.sk

https://facebook.com/InnovativeSusTainabilityEducation