Ve dnech 23. a 24. října 2023 proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu již čtvrté mezinárodní setkání. Zahájení u večeře následovalo druhý den jednání, jehož cílem bylo vyvinout studijní materiály, probrat metodickou příručku a vytvořit kurz-školení pro učitele. Plzeňský tým z univerzity se skvěle ujal role hostitele, po celou dobu vládla příjemná atmosféra a dokázali jsme udělat velký kus kreativní práce

Co jsme již během projektu dokázali?

Máme za sebou téměř rok spolupráce v rámci projektu a splnění prvního cíle – studijní materiály na téma udržitelnosti, environmentální výchovy a zdravé výživy jsou na dobré cestě. První čtyři témata z každé oblasti jsou již na světě, přičemž s jejich obsahem, barvou a designem jsme spokojeni. Odsouhlasili jsme si záležitosti ohledně metodické příručky pro učitele, jak budou během projektu testovány výsledky studentů a shodli jsme se na struktuře školení pro učitele.

První lekce již byly otestovány na vybraných žácích a těší nás, že je témata zaujala. Naučili se například vyrobit jojo z plastových víček z oblasti recyklace materiálů a věříme, že během nákupů již zaměřili svou pozornost na zdravou výživu.

Co nám přinese blízká budoucnost.

Čeká nás zpracování dalších studijních zdrojů pro žáky, konkrétně 6 témat z oblasti environmentální výchovy a dalších 6 témat týkajících se zdravé výživy. Poté bude následovat pilotáž se žáky a doladění zpracovaných materiálů. Držte nám palce, protože mít v rukou barevné vydání aktivit pro studenty je pocit k nezaplacení! 🙂

Kde nás můžete sledovat?

Více podrobností o tom, co se právě děje, a o projektu Innovative STEPS najdete na našich webových stránkách nebo na našem Facebookovém profilu:

 Viac info:

https://innovativesteps.expolpedagogika.sk

https://business.facebook.com/InnovativeSusTainabilityEducation