Partneri

Základní škola Jána Palárika Majcichov

Základní škola Jana Palárika je moderní škola založená v roce 1964. Škola má 13 tříd, 4 oddělení školní družiny, 215 žáků, 27 pedagogických pracovníků (15 učitelů, 4 vychovatelky, školní psycholog, speciální pedagog a asistenti). Kromě jazyků a sportu se zaměřuje také na informatizaci a vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií s cílem podpořit transformaci škol pro 21. století.

Environmentální výchova je v každém předmětu řešena jako průřezové téma. Na školním pozemku se nachází malý lesopark, zahrada a částečně vybudovaná venkovní učebna, která slouží také k výuce dětí o životním prostředí. V oblasti životního prostředí spolupracujeme s reportéry při hledání problémů životního prostředí (mezinárodní program Young Reporters for the Environment – YRE). Podařilo se nám odstranit dvě skládky komunálního odpadu.  Spolupracujeme také s neziskovou organizací Centrum ekologických aktivit Trenčín a neziskovou organizací Centrum etické a environmentální výchovy Živica.

Naše projekty:

Darujme zdravie – zo záhrady, prírody a regiónu, dále Energia v kontexte, Elektroodpad – dopad, Eko Alarm, projekt Objekt (ív) 21 alebo Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť, projekt Z poľa na tanier, Tajomstvo vody a projekt Panasonic Kids, který jsme prezentovali v japonském Kjótu společně s třiatřiceti zeměmi světa.

Organizujeme:

Komunitní akční dny s názvem Menej odpadu – Kampaň za menej odpadu, Stravujte sa zodpovedne, Elektroodpad, Food Change, sběr papíru, sázení stromů a keřů, přípravu zdravých jídel a farmářské exkurze.

Účastníme se:

Národních i celosvětových soutěžích – dvakrát jsme se stali absolutními vítězi v novinářském článku Change is Coming: Reusable Food Boxes a Atrazín v pitné vodě: Najväčší poklad Slovenska v ohrození, účastnili jsme se evropské soutěže SciChallange, celostátní konference environmentální výchovy a účastníme se workshopů Zelené školy.

7. Základní škola Plzeň

Škola se nachází v centru sídliště Vinice a má bezbariérový přístup. Od školního roku 2008/2009 škola zavedla oba stupně vzdělávání. Jako jediná škola v oblasti plní roli kulturního, společenského a vzdělávacího centra. V okolí školy se nachází les, který díky své strategické poloze nabízí možnosti pro výuku přírodovědných předmětů. K venkovnímu vybavení školy patří velká zahrada se stromy, prostor s lavičkami pro venkovní výuku a moderní umělý trávník, který je k dispozici pro sportovní a volnočasové aktivity žáků i veřejnosti.

Kapacita školy je 750 žáků, současný počet je 525, kapacita mateřské školy je 104 dětí.                 

K dispozici je 28 učeben, laboratoří a odborných učeben pro výuku odborných předmětů: fyziky, chemie, informatiky, dílenské praxe a hudební výchovy. Jejich vybavení odpovídá oboru a je zaměřeno na rozvoj praktických dovedností žáků.

Raabe Bulgaria

Společnost RAABE Bulgaria, založená v roce 1996, je již 25 let jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících vydavatelství na bulharském trhu. Specializuje se na vydávání odborné a metodické literatury pro oblast vzdělávání a nabízí také širokou škálu více než 40 informačních produktů – příručky s vyjímatelnými stránkami, jednotlivá vydání, tematické řady, CD a online edice. 

 Společně s Raabe Slovakia je také dceřinou společností německého holdingu Klett Lernen und Information GmbH, který je součástí největší vydavatelské skupiny Klett – jednoho z největších dodavatelů vzdělávacích služeb a zdrojů v Evropě s více než 80 společnostmi se sídlem v 17 evropských zemích. RAABE Bulgaria má tým 20 vysoce kvalifikovaných odborníků z různých oblastí, jako jsou odborníci na výzkum, autoři, redaktoři, organizátoři a manažeři akcí, IT specialisté, specialisté na online marketing. Udržuje spolehlivé kontakty s více než 70 % všech škol v celé zemi a také se všemi regionálními strukturami ministerstva školství a vědy.

 Hlavními aktivitami a úspěchy našeho týmu jsou informační produkty a vzdělávací programy, které zahrnují více než 200 témat pro učitele a více než 50 témat pro ředitele škol a řídící týmy škol; více než 5 000 úspěšně realizovaných vzdělávacích seminářů pro školy; více než 50 000 učitelů proškolených v různých tématech zaměřených na konkrétní potřeby dalšího rozvoje. 

Podnikům poskytujeme praktické rady a poradenství. Společnost je certifikována podle norem systému řízení ISO EN ISO 9001:2008.

 Naše projekty Erasmus+: 

 • V roce 2018 jsme úspěšně dokončili projekt strategického partnerství v oblasti OVP zaměřený na strojírenství, kovovýrobu a hutnictví (3MVET).
 • V roce 2017 jsme se jako partner zapojili do projektu KA pro vysokoškolské vzdělávání DYNAMIC v oblasti Inovace & Smart specializace. Dokončili jsme zakázku Ministerstva školství BG na vývoj, testování a integraci programu kariérového poradenství pro studenty.
 • V současné době koordinujeme projekt „Transformace odborného vzdělávání a přípravy ve stavebnictví – inovativní materiály pro budovy a energetickou účinnost“ (BEE-VET).

68. strední škola akad. Nikolaja Obreškovova

Škola byla založena v roce 1987 s počtem 2135 studentů. Nese jméno významného bulharského matematika akademika Nikoly Obreškovova. Od poloviny 90. let 20. století škola pracuje na vlastním unikátním vzdělávacím programu pro šestileté vzdělávání po 7. ročníku, který kombinuje jednoleté intenzivní studium anglického jazyka a specializovanou výuku matematiky, biologie a chemie na úrovni střední školy. V roce 1996 uzavřela škola dohodu o spolupráci s japonským velvyslanectvím. Japonští učitelé vyučují informatiku a informační technologie v angličtině. Absolventi školy jsou úspěšní na nejprestižnějších univerzitách v zemi i v zahraničí. Od roku 1999 škola přijímá žáky od první třídy do třídy s rozšířeným studiem výtvarné výchovy a učebního oboru „Náboženství“ na základním stupni. Od roku 2006 jsme zavedli také přípravnou předškolní skupinu. Účastníme se programů Junior Achievement s první třídou technologického profilu „Podnikání a podnikání“.

Škola má rozšířené studium výtvarné výchovy. Učební plán zahrnuje oblasti jako architektura; strojírenství; výtvarné a plastické umění; tištěné a internetové publikace – časopisy, noviny, webové stránky; reklama – tvorba videí, brožur, prezentací, bannerů; průmysl a značky – navrhování firemních log, etiket, obalů; móda a design; nábytek; automobilový průmysl.

Odborní pracovníci v profilu „Humanitní vědy“ připravují žáky na ocenění v městských, regionálních a celostátních soutěžích. V oblasti sportu škola nabízí oddíly a kroužky tenisu, volejbalu, basketbalu, fotbalu, masových sportů s výukou specializované léčebné gymnastiky.

 SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Dnes má škola dvě počítačové učebny se stálým přístupem na internet, wi-fi síť s vysokorychlostním internetem, multimédia ve všech učebnách, laboratoř fyziky, chemie a biologie, výtvarnou učebnu s keramickým ateliérem, učebnu náboženství s nástěnnými malbami a vitrážemi, bazén, dvě tělocvičny, rozsáhlou knihovnu, logopedickou učebnu, prostornou aulu, žákovskou jídelnu a několik sportovišť ve dvoře. Od roku 2019 přijímáme žáky 8. tříd do třídy „Software and Hardware“ s rozšířenou výukou anglického jazyka. Při výuce anglického jazyka využíváme výukové systémy Cambridge University Press a informační technologie. Na nižším stupni gymnázia probíhá rozšířená výuka zaměřená na matematiku, druhý cizí jazyk a výtvarnou výchovu.

 70 % našich učitelů má kvalifikaci I., II. a III. stupně. Někteří z nich jsou autory učebnic, učebních pomůcek a podílejí se na práci týmů pro tvorbu učebních plánů. Žáci se pod vedením učitelů účastní projektů, výstav, soutěží a olympiád.

 – 68. Strední škola akademika Nikoly Obreškovova je od roku 2018 členem „Asociace cambridgeských škol v Bulharsku“ a již získala certifikát za „nejaktivnější školu v roce 2018 mezi novými členskými školami“.

NAŠE PROJEKTY

 – 2001-2003 – „Integrace romského obyvatelstva“ v rámci programu „Maják“;

– 2001-2002 – „Školní hlídky“ pro bezpečnost silničního provozu;

– 2002-2003 – „Žebřík“ nadace „Plášť Panny Marie“;

– 2004-2006 – mezinárodní projekt „Cesta do 21. století prostřednictvím pohádek a pověstí“ s partnerskými školami z Polska, Kypru a Litvy. Za tento projekt získala škola „Certifikát za nejlepší realizaci projektu v rámci programu Socrates“ od Centra pro rozvoj lidských zdrojů.

– 2008-2009 – „S přáteli tvoříme“, v rámci zaměření „Zatraktivnění školy pro mladé lidi s partnerskou školou – 2. ročník. Základní škola „Gotse Delchev“ z města. 2.

– 2002-2012 „Dílo patriarchy Evtimije“ – Nadace svatého bulharského patriarchy Evtimije.

– Projekt „Úspěch“

– Projekt „Vaše lekce

– 2018 – projekt Sofijské samosprávy „Výstavba interaktivního hřiště o bezpečnosti silničního provozu“.

– 2018 – „Podnikaví učitelé“ – pilotní projekt Sofijské obce

– 2017-2019 – „Dětská policejní akademie“

– 2017-2019 – projekt „Klíč ke škole beze strachu“ Nadace Animus. Projekt je spolufinancován švýcarskou nadací OAK.

– 2019 – projekt „Podpora úspěchu“, financovaný z OP „Věda a vzdělávání pro inteligentní růst“.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o (dále jen „Expol“) je profesionální nakladatelství působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Je součástí skupiny Klett Group se sídlem v německém Stuttgartu. Skupina Klett je jednou z předních vzdělávacích společností v Evropě.

 Společnost Expol byla založena v únoru 1997 jako vydavatelství učebnic. Již 25 let je jedním z největších vydavatelů učebnic v zemi. Ve svém portfoliu má více než 2250 titulů, učebnic a pracovních sešitů se schvalovací doložkou ministerstva školství pro základní školy, školy pro děti se speciálními potřebami, střední odborné školy a gymnázia.

 Prostřednictvím státních investic do veřejných škol má Expol v současné době 11 % trhu základních škol, 94 % trhu speciálních škol, 58 % trhu středních škol a 28 % trhu středních odborných škol.

Expol také vydává podpůrné výukové materiály – příručky pro učitele k jednotlivým učebnicím. Od roku 2017 pořádá Expol vzdělávací semináře pro učitele zaměřené na práci s jednotlivými učebnicemi a podpůrnými materiály. Během pandemie COVID začal Expol vyvíjet webové semináře, podcasty a online vzdělávací programy pro učitele, které se staly novými produkty v našem portfoliu služeb.

 Společnost Expol uzavírá roční smlouvy s ministerstvem školství a každoročně dodává do škol v průměru 172 000 učebnic.

 V současné době má Expol 6 stálých zaměstnanců, širokou základnu externích spolupracovníků, odborníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Externí spolupracovníci jsou většinou odborníci na danou problematiku s dlouholetou praxí, kteří jsou v oboru dobře známí a uznávaní.

 Expol má zkušenosti s projekty Erasmus+ jako koordinátor i partner:

 • Projekt STARS (Successfully Teaching Astronomy in Schools) 2017 – 2020, jehož cílem bylo podpořit učitele astronomie na nižším stupni středních škol prostřednictvím inovativních materiálů. Výsledkem projektu je metodická příručka pro učitele, program pro vzdělávání učitelů, online platforma a koncepce učebních osnov astronomie.
 • Projekt LIRE (Language Interpretation through REading) 2020-2022, který poskytl praktické příklady výukových programů, tipy a aktivity pro práci se zjednodušenou četbou v angličtině.
 • Projekt BEEVET 2019 – interaktivní výukové materiály o ekologickém, udržitelném a energeticky účinném stavebnictví pro studenty vyšších ročníků středních škol

Slovenská obezitologická asociace (SOA)

Slovenská obezitologická asociace (SOA) je občanské sdružení od roku 2019. Jejím hlavním úkolem je vzdělávat veřejnost a odborníky v oblasti zdraví a výživy a sdružovat lékaře a zdravotníky zabývající se léčbou obezity a výzkumem. SOA prezentuje, publikuje a prosazuje návrhy a stanoviska ke vzdělávání v oblasti obezitologie, k vědeckým a etickým otázkám v obezitologii, ke špičkovým diagnostickým, terapeutickým a vědeckým postupům. Informuje své členy o nejnovějších diagnostických a terapeutických postupech, spolupracuje s vědeckými a lékařskými organizacemi na Slovensku i v zahraničí, podporuje vzájemnou spolupráci a výměnu odborníků.

Uspořádali jsme:

 • Druhý kongres SOA a Slovenské obezitologické dni (10/2020) s mezinárodní účastí
 • Svetové dni obezity (03/2021), jejichž součástí byla online aktivita Slovenské dny obezity.
 • Přednášky na odborných kongresech Diabezita EDUC, Internistický kongres, Kongresové dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, DIA kongres
 • Pro Nutri Score Alliance – nové barevné pětiúrovňové nutriční značení na obalech potravin
 • Vypracování oficiálního dokumentu pro ministerstvo zdravotnictví s názvem: „Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexnú liečbu nadváhy/obezity v dospelosti“ (2021)

Naše projekty: 

 • Vzdělávání školáků v oblasti zdravého životního stylu/prevence obezity „Hra-plno žiť zdravo
 • Podpora konzumace sladkovodních ryb u dětí – projekt „Jesť ryby nie je chyba!“
 • Mezinárodní projekt „Ovocie a zelenina – vitamíny v SMART forme“ s průzkumnými studiemi a účastí 5 zemí
 • Projekt „Ži pozitívne

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)

ZČU má významné postavení v oblasti vysokoškolského vzdělávání v České republice i v evropském prostoru. Téměř 14 000 studentů si může vybrat z bakalářských, magisterských a doktorských programů v prezenční i kombinované formě studia. ZČU také nabízí širokou škálu programů celoživotního vzdělávání.

Naše cíle jsou:

 • Zavádět studijní programy, které reagují na měnící se požadavky společnosti
 • Rozvíjet celoživotní vzdělávání
 • Podporovat vědecké, technické a humanitní inovace použitelné v každodenním životě
 • Plánovat a realizovat vzájemně prospěšná a kreativní partnerství s veřejným i soukromým sektorem na regionální, národní, evropské a globální úrovni
 • Připravit mladé lidi na úspěšnou a uspokojivou kariéru, sloužit regionu a společnosti a podporovat podnikání a podnikatelské aktivity

 Pedagogická fakulta má 160 zaměstnanců a 2 500 studentů ve všech studijních programech.

Fakulta podporuje základní i aplikovaný výzkum přímo související s inovacemi a přenosem znalostí. V rámci FPE je jedním z klíčových oddělení katedra matematiky, fyziky a technického vzdělávání. Zaměřuje se především na vzdělávání budoucích učitelů v oblasti technologického vzdělávání na základních školách. Zabývá se oblastmi, jako jsou Základy elektrotechniky a elektroniky a jejich historie, Aplikace konstrukční geometrie, Materiály a technologie, Ekologie, Technická praxe, Technologické principy a systémy, Strojírenství, Automatizace a kybernetika, Odpadové hospodářství, Vzdělávací a informační technologie.

 Pracovníci oddělení se podílejí na různých projektech a spolupracují s odborníky ze zahraničí.

Posledním projektem realizovaným na katedře matematiky, fyziky a technického vzdělávání byla „Podpora rozvoje digitální gramotnosti„.

Newsletter