V termíne 25. a  26. októbra 2024 sme sa zúčastnili na piatom nadnárodnom projektovom stretnutí, u našich partnerov Raabe v Sofii, v Bulharsku. Po projektovej večeri sme pokračovali projektovým stretnutím. Cieľom stretnutia bolo dokončenie materiálov pre študentov – ich preklad do 4 jazykových verzií, vytvorenie finálnej verzie dotazníka pre študentov, dokončenie metodickej príručky pre učiteľov a rozvoj kurzu pre vzdelávanie učiteľov. Naši partneri zo Sofie boli vynikajúcimi hostiteľmi, opäť sa nám podarilo spraviť veľa kreatívnej práce a zároveň vládla veselá atmosféra.

Čo sa nám podarilo v projekte už urobiť?

Máme za sebou takmer rok a pol v projekte a prvý výstup projektu – materiál pre študentov na tému udržateľnosti, enviro výchovy a zdravej výživy je takmer dokončený. Všetkých 10 lekcií z každého konceptu sú v predfinálnej verzii, nasleduje doplnenie pár detajlov a pilotovanie na našich partnerských školách. Dohodli sme sa, ako dokončiť metodické pokyny pre učiteľov, ako si dotazníkom overiť tému udržateľnosti u študentov v projekte. Pracujeme naďalej na rozvoji vzdelávacieho kurzu pre učiteľov.

Exkurzia v špecializovanom STEM centre v 68 SU „Acad. Nikola Obreshkov“ bola top.

V dňoch 25. a 26. apríla 2024 sa v Sofii konalo piate medzinárodné stretnutie projektu Innovative STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools). V rámci stretnutia účastníci navštívili 68 SU „Acad. Nikola Obreshkov“, Sofia – jeden z partnerov projektu v Bulharsku. Projektový tím milo privítala riaditeľka školy pani Rumyana Partsová, ako aj učitelia a žiaci školy.

Spolu s našimi partnermi zo Slovenska a Čiech sme mali možnosť sledovať aktivity a prezentácie študentov, v ktorých nám ukázali svoje vedomosti a predstavy o zdravom stravovaní, efektívnejšom životnom štýle bez odpadu a uvedomili sme si, že aj medzi najmladšími je v móde byť ekologický. Nechali sme sa strhnúť nadšením a motiváciou piatakov, šiestakov a siedmakov. Pozreli sme sa bližšie na nádherné školské centrum STEM.

Na záver nás šikovní žiaci z vitrážového klubu potešili darčekom s prekvapením pre každého účastníka stretnutia. Smelo si stojíme za frázou: „Budúcnosťou je dnes vaša trieda.“

Čo nás čaká v najbližšom období.

Prvé výsledky zo všetkých výstupov projektu plánujeme v najbližšej dobe, po preložení do 4 jazykov, uverejniť na online platforme projektu. Budeme pokračovať v úprave platformy, tak aby po skončení projektu bola užitočná aj zábavná pre všetkých používateľov.

Vidieť hotové pripravené farebné aktivity pre žiakov je naozaj výborný pocit, držte nám palce­! : )

Kde nás môžete nájsť?

Viac informácií o projekte Innovative Steps a o tom, čo sa v súčasnosti deje, nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a na našom facebookovom profile:

Viac info:

https://innovativesteps.expolpedagogika.sk

https://business.facebook.com/InnovativeSusTainabilityEducation